Volonterski centar Istra

Volonter/ka u Odjelu prehrane

Organizator: Dom Atilio Gamboc Umag
Lokacija: Umag i okolica
Ciljani broj volontera: 4
Kontakt (osoba): Sintija Munđar +385 99 392 0703 sintija.mundar@dom-umag.hr
Web: http://www.dom-umag.hr/
Period: 01.10.2015 - 31.12.2016
Učestalost: dnevno 4 sata
Opis volonterskog mjesta: Pripremanje i postavljanje stolova za obroke, po potrebi serviranje hrane i pića u restoranu, a slabije pokretnim korisnicima u sobama; po završetku obroka skupljanje posuđa i njegovo predavanje na pranje u kuhinju, pomaganje pri održavanju higijene kuhinjskog prostora.
Potrebne vještine: Motivacija i želja za radom s osobama starije životne dobi te odgovornost i poštivanje dogovora.
Posebni zahtjevi: /
Komentar organizatora: Obavljanje volonterskih aktivnosti u ugodnoj atmosferi Doma, suradnja s motiviranim timom djelatnika te razvijanje komunikacijskih i vještina rada u timu su samo neke od koristi koju će volonter/ka dobiti od volontiranja.
Kategorije volonterskih mjesta: Starije osobe
Prijavljeni volonteri: Trenutno nema prijavljenih volontera