Volonterski centar Istra

Volonter/ka u organizaciji Domosonga

Organizator: Dom za odrasle osobe Motovun
Lokacija: Pazin i okolica
Ciljani broj volontera: 5
Kontakt (osoba): Vedran Rimanić 0958085956 dom.motovun@dom-motovun.hr
Web: http://www.dom-motovun.hr/
Period: 01.03.2016 - 31.05.2016
Učestalost: 1 tjedno, po potrebi
Opis volonterskog mjesta: Volonter je zadužen za pomoć pri organizaciji i realizaciji programa Domosonga 2016. godine.
Specifični zadaci za volontera su prikupljanje donacija na štandu, komunikacija sa potencijalnim donatorima, osmišljavanje i dekoracija prostora za izvedbu programa zajedno sa korisnicima Doma...
Potrebne vještine: Komunikativnost, Rad na računalu, kreativnost
Posebni zahtjevi: Nema posebnih zahtjeva
Komentar organizatora: Nadamo se ugodnoj suradnji
Kategorije volonterskih mjesta: Ljudska prava, Osobe s invaliditetom, Ostalo, Starije osobe
Prijavljeni volonteri: Trenutno nema prijavljenih volontera