Volonterski centar Istra

Volonter/ka -voditelj/ica kreativnih radionica u Prihvatilištu za beskućnike Pula

Organizator: Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 10
Kontakt (osoba): Jelena Rupčić, prof. koordinatorica volontera 091 2231034 crveni.kriz.pula3@pu.t-com.hr
Web: http://www.crvenikrizpula.hr/
Period: 01.09.2015 - 01.09.2016
Učestalost: deset radionica tijekom godine - pripreme za oblježavanje važnih datuma
Opis volonterskog mjesta: Pripreme za radionice (materijal i individualna priprema voditelja volontera te provođenje kreativnih radionica u Prihvatilištu za beskućnike Pula - vezano uz značajne datume kao što je Svjetski dan beskućništva, borbe protiv siromaštva, priprema promotivnih štandova pred novogodišnje i uskršnje praznike.
Potrebne vještine: komunikacijske i kreativne vještine, fleksibilnost, timski rad, prilagodba i senzibilitet prema korisnicima Prihvatilišta za beskućnike.
Posebni zahtjevi: senzibilitet prema društvenim skupinama korisnika Prihvatilišta
Komentar organizatora: Organiziramo kreativne radionice za korisnike Prihvatilišta za beskućnike Pula na kojima izrađuju i ostvaruju razne kreativne ideje i pretvaraju ih u korisne predmete. Cilj je korisnike motivirati te ih ponovno uključiti u rad zajednice i omogućiti im korisno provedeno vrijeme.
Kategorije volonterskih mjesta: Volonterstvo
Prijavljeni volonteri: Trenutno nema prijavljenih volontera