Volonterski centar Istra

Zabavna ljetna baza u Poreču - volonter/ka u praćenju grupa djece

Organizator: Društvo Naša djeca Poreč
Lokacija: Poreč i okolica
Ciljani broj volontera: 15
Kontakt (osoba): Snježana Lehman 091 11 33 334 dnd.porec1996@gmail.com
Web: http://www.dnd-porec.hr/
Period: 29.06.2017 - 19.08.2017
Učestalost: Dva tjedna u terminu održavanja kampa, 6 sati dnevno sve dane u tjednu osim nedjelje
Opis volonterskog mjesta: Zabavna ljetna baza - ljetni kamp DND-a Poreč organizira se šestu godinu s ciljem organiziranja kvalitetnog provođenja slobodnog vremena djece u vrijeme ljetnih školskih praznika kad je većina roditelja po cijele dane zaposlena u turizmu. Djeca su zbrinuta u kvalitetnom programu kojeg vode stručne osobe - pedagozi, kineziolozi, psiholozi uz asistenciju studenata. Osim zabave koja je jedno od prava djeteta upisano u Konvenciju UN o pravima djeteta, djeca se na neopterećen i zabavni način bave aktivnostima koje potiču kreativnost, raznim sportskim aktivnostima, uče plivati i uživati u moru, upoznaju se s dječjim pravima, idu na puno izleta i uživaju u druženju s vršnjacima. Zabavna ljetna baza organizirana je u 4 smjene: 1) 26.6.-8.7.; 2) 10.7.-22.7.; 3) 24.7.-5.8.; 4) 7.8.-19.8.

Pomoć volontera potrebna je tijekom jedne smjene (ili više ukoliko je moguće) u obliku pripreme i pospremanja prostora, pribora i materijala za rad, podrške djeci u komunikaciji u grupi i s voditeljima/cama te u izvođenju praktičnih zadataka (pojašnjavanje uputa, pomoć djeci koja ne mogu sama i sl.), pomoć voditeljima prilikom aktivnosti u moru, pratnja grupe djece na izletima i sl.

Na kraju svake smjene, volonteri se uključuju i u organizaciju završnog susreta s djecom i roditeljima (izložba, predstava, domjenak ili sl.).

Volontira se dnevno od 9 do 13 sati sve dane osim nedjelje na lokaciji starog remonta i plaže Pical, i na lokacijama raznih izleta - Istralandija, Jama Baredine, Zelena laguna, Dino park
Potrebne vještine: Traže se mlade osobe od 15 do 27 godina sa sljedećim osobitostima:

- interes za rad i druženje s djecom (poželjne kreativne ili sportske
vještine,
- odgovornost,
- razvijene komunikacijske vještine,
- uvažavanje različitosti,
- spremnost na suradnju i timski rad,
- dostupnost cijelo vrijeme trajanja dogovorenog perioda
Posebni zahtjevi: Da volonter/ka s osmjehom dolazi i odlazi svaki dan iz Zabavne ljetne baze
Komentar organizatora: Volonterima/kama je tijekom volontiranja osiguran topli obrok, dvije majice Zabavne ljetne baze koju su obavezni/e nositi tijekom rada u kampu, svi sadržaji, dodatna osvježenja i prostori kao i djeci (uredan sanitarni čvor, voda, voće), a tijekom cijelog trajanja volontiranja im je dostupna koordinatorica volontera u kampu za rješavanje tekućih pitanja ili dilema.

Po završetku volontiranja izdajemo potvrdu o volontiranju ili ispunjavamo vaše volonterske knjižice.

Ako vam je prije prijave kroz bazu potrebno više informacija, možete nas nazvati na telefone 647-434 ili 091 11 33 334.

Zabavna ljetna baza osim za djecu predstavlja i veliki dobitak za volontere/ke. Kroz volontiranje u Zabavnoj ljetnoj bazi do sad se educirao veliki broj volontera/ki koji su kasnije i sami postali voditelji/voditeljice u kampu ili kojima su iskustvo, vještine, dodatna znanja i kontakti pomogli u pronalaženju posla.
Kategorije volonterskih mjesta: Edukacija, Djeca i mladi
Prijavljeni volonteri: Trenutno nema prijavljenih volontera