Volonterski centar Istra

Arijana

Nadimak: Arijana
Ime: Arijana
Prezime: Gorinjac
Datum rođenja: 28.08.1992
Spol: Žensko
Lokacija: Pula i okolica
E-mail: arijana.gorinjac@gmail.com
Zanimanje: Sveučilišna prvostupnica ekonomije
Radni status: Student/ica
Vrijeme dostupno za volontiranje: 1-2x tjedno
Vještine, znanja, zdravstvena ograničenja: Uskoro završavam diplomski studij Fakulteta za ekonomiju i turizam smjera Marketing. Dobro poznajem engleski jezik, a znam se sporazumijeti i na talijanskom jeziku. Vrlo sam dobra u radu na računalu. Radila sam puno studentskih poslova na kojima sam stekla razne vrste znanja i vještina a najviše bih istaknula rad s ljudima.Nemam zdravstvena ograničenja
Oblici volontiranja koji me zanimaju: Volontiranje u udrugama, Volontiranje u institucijama, Domaći radni kampovi, Organizacija javnih događanja, Volontiranje u uredu
Područja rada od interesa: Djeca i mladi, Obrazovanje, Skrb o osobama s posebnim potrebama, Skrb o starijima, Sport, Zaštita okoliša, Zaštita životinja, Ženska pitanja
Volontira na volonterskim mjestima: Volonter/ka za brigu o životinjama