Volonterski centar Istra

Maja_Manzin_1

Nadimak: Maja_Manzin_1
Ime: Maja
Prezime: Manzin
Spol: Žensko
Zanimanje: Magistra pedagogije
Radni status: Nezaposlen/a
Vještine, znanja, zdravstvena ograničenja: Dobre komunikacijske vještine stečene dugogodišnjim radom u turističko - rekreativnom ronjenju.
Dobre vještine rada sa osoba svih dobnih skupina stečene volonterskim angažmanom u udrugama
civilnog društva.
Izražena sposobnost prilagodbe multikulturnom okruženju stečena studiranjem u inozemstvu.
Izražena sposobnost samostalnog i timskog rada stečena sudjelovanjem na projektima u inozemstvu.
Bogato iskustvo u planiranju, organizaciji i provedbi projekata, okruglih stolova i konferencija stečeno
tijekom studiranja u Hrvatskoj i inozemstvu.
Strpljivost, marljivost i odgovornost zahvaljujući dugogodišnjem volonterskom angažmanu.
Dosadašnje volontersko iskustvo: Start-Up udruga - organizacija i priprema konferencija te sudjelovanje u aktualnim projektima udruge.
Udruga ZUM - sudjelovanje u aktualnim projektima udruge.
Udruga Delta - informiranje i edukacija o radu s mladima i aktivnom sudjelovanju mladih u zajednici.
Udruga Potencijal - rad u grupama podrške studentima koje rade na osnovi Geštalt i realitetne terapije.
Udruga studenata pedagogije Praxis - pružanje podrške studentima pedagogije, informiranje studenata o stipendijama, struènim praksama,
skupovima, kongresima i volonterskim aktivnostima.
Peek&Poke muzej djetinjstva - priprema i organizacija sadržaja za provedbu djeèjih roðendana za grupe i do tridesetak djece
razlièitih uzrasta.
Plivačko - terapijski klub Forca - Hallwick vježbenica - motoričko opismenjavanje i socijalizacija djece sa teškoæama u razvoju i osoba s invaliditetom.
Udruga Porić - Pripovjedačica priča u Dječjoj bolnici Kantrida - Provođenje vremena sa hospitaliziranom djecom na različitim odjelima Dječje bolnice uz korištenje
didaktičkih i edukativnih interaktivnih materijala za čitanje i pričanje priča djeci prije odlaska na
počinak.
Volontira na volonterskim mjestima: Trenutno nema volonterskih mjesta