Volonterski centar Istra

Matea95

Nadimak: Matea95
Ime: Matea
Spol: Žensko
Lokacija: Umag i okolica
Oblici volontiranja koji me zanimaju: Volontiranje u udrugama, Volontiranje u institucijama, Ad-hoc volonterske akcije, Domaći radni kampovi, Međunarodni radni kampovi, Organizacija javnih događanja, Volontiranje u uredu, Ostalo
Područja rada od interesa: Djeca i mladi, Ljudska prava, Kultura i umjetnost, Obrazovanje, Ruralni razvoj, Skrb o osobama s posebnim potrebama, Skrb o starijima, Sport, Zdravstvo i socijalna skrb, Zaštita okoliša, Zaštita životinja, Ženska pitanja
Volontira na volonterskim mjestima: Trenutno nema volonterskih mjesta