Volonterski centar Istra

Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola

Projekt Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola usmjeren je poticanju većeg uključivanja mladih u procese donošenja odluka i razvoj lokalne zajednice, kroz aktivnosti osnaživanja kompetencija mladih i jačanja kapaciteta ključnih dionika u procesu izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pule-Pola za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

Specifični ciljevi projekta:

  • informirati mlade o ciljevima, važnosti i mehanizmima aktivnog sudjelovanja u procesima donošenja odluka i razvoju zajednice
  • osnažiti kompetencije mladih za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka i

aktivnostima razvoja zajednice na lokalnoj razini

  • osnažiti kapacitete donositelja odluka za kvalitetno i održivo uključivanje mladih u procese donošenja odluka i aktivnosti razvoja zajednice
  • izraditi Lokalni program za mlade Grada Pule-Pola za razdoblje od 2024. do 2027. Godine.

Projekt uključuje aktivnosti participativnog akcijskog istraživanje potreba i interesa mladih, aktivnosti pripreme za dijalog kroz izradu preporuka i osnaživanje mladih i donositelja odluka, aktivnosti osnaživanja i procjene potreba učenika Škole za odgoj i obrazovanje Pula, provedbu tematskih dijaloga donositelja odluka (predstavnika ključnih dionika) i mladih u 8 tematskih područja, promociju Lokalnog programa za mlade, te izradu prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Pule-Pola za razdoblje od 2024. do 2027. godine, koji će biti predstavljen na završnoj konferenciji projekta.

Projekt Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola provodi Grad Pula-Pola, u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Volonterskim centrom Istra, Udrugom ZUM i Školom za odgoj i obrazovanje Pula, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije u iznosu od 31.300,00 eura, kao Ključna aktivnost 154: Aktivnosti sudjelovanja mladih, u okviru programa Erasmus+.

Podijeli na:

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
Reddit
Email
Print
Scroll to Top