Volonterski centar Istra

Aktivnosti i usluge

Volonterski centar Istra provodi različite aktivnosti na području Istarske županije, u okviru svojih ključnih programskih područja – volonterstva i rada  s mladima:

Jednokratne informativno-motivacijske radionice o volontiranju za djecu, mlade i druge građane

Ciklusi radionica participativnog osmišljavanja i provedbe volonterskih aktivnosti/akcija

Radionice/trening za vršnjačke edukatore/informatore u području volontiranja

Pružanje podrške razvoju školskih volonterskih programa/klubova i provedbi aktivnosti odgoja za volontiranje (povezivanje dionika u zajednici radi zajedničkih volonterskih akcij/aktivnosti, informiranje, savjetovanje i mentoriranje školskih koordinatora)

Modularna edukacija o upravljanju volonterskim programima, namijenjena koordinatorima volontera

Informiranje građana (putem telefona, e-maila i uživo) o otvorenim volonterskim prilikama i volonterskim programima organizatora volontiranja, odnosno posredovanje između volontera, organizatora volontiranja i zajednice

Savjetodavna i mentorska podrška (putem telefona, e-maila i uživo) koordinatorima volontera ili voditeljima organizacija u vezi uspostave i/ili razvoja volonterskog programa, odnosno različitih aspekata provedbe volonterskog programa

Tematske radionice iz područja volonterstva za volontere, koordinatore volontera/predstavnike organizatora volontiranja i druge dionike

Pružanje supervizijske podrške volonterima i koordinatorima volontera

Tiskanje i distribucija volonterskih knjižica

Aktivnosti usmjerene jačanju različitih kompetencija mladih i odraslih, koje doprinose njihovom aktivnom sudjelovanju u zajednici, zapošljivosti i kvaliteti života

Aktivnosti usmjerene osnaživanju mladih i donositelja odluka u procesu izrade lokalnog programa za mlade

Savjetovanje donositelja odluka u području (infrastrukture za razvoj) volonterstva i rada s mladima

Promocija
vrijednosti volonterstva i rada s mladima kroz društvene mreže i medije, orgnizaciju javnih događanja i uključivanje volontera u provedbu projekata i programa Volonterskog centra Istra

Većina navedenih aktivnosti sastavni je dio projekata Volonterskog centra Istra koji su u tijeku, a provode se u suradnji s velikim brojem partnerskih i suradničkih organizacija.

Provedbu navedenih i drugih aktivnosti ili usluga iz područja volonterstva i rada s mladima, koje nisu planirane projektima, zainteresirane organizacije mogu izravno dogovoriti s Volonterskim centrom Istra. Dio aktivnosti i usluga moguće je prilagoditi kako bi u što većoj mjeri odgovarale potrebama pojedinih organizacija.

Interes za ostvarivanje partnerstava ili suradnje možete iskazati na vci@vci.hr.

Dio aktivnosti i usluga Volonterskog centra Istra proizlazi iz djelokruga rada lokalnog volonterskog centra, definiranog Zakonom o volonterstvu (NN 84/21) i Standardima kvalitete za volonterske centre. Volonterski centar Istra nositelj je Oznake kvalitete za volonterske centre za razdoblje od 2021. do 2023. godine, koju dodjeljuje Hrvatski centar za razvoj volonterstva.

Scroll to Top