Volonterski centar Istra

Za volontere

Volonter ili volonterka je fizička osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima.

Ako tražite svoju priliku za volontiranje, isprobajte Volonteku ili nam se obratite u Volonterski centar Istra

Ljudi volontiraju zbog toga što prepoznaju da kroz volontiranje, obavljajući jednu razmjerno jednostavnu aktivnost, mogu odgovoriti na širok spektar potreba na osobnoj i društvenoj razini. Percipirane moguće dobrobiti od volontiranja, odnosno rezultati ili posljedice volonterskog rada, mogu se podijeliti u tri skupine:

Zadovoljavanje osobnih potreba i razvoj

Otkrivanje i razvijanje vlastitih potencijala, stjecanje novih znanja i različitih vještina, timski rad, prihvaćanje odgovornosti, osjećaj korisnosti, razvoj vlastitih vrijednosti, upoznavanje i prihvaćanje različitosti i drugih kultura, upoznavanje i povezivanje s drugim ljudima, stjecanje prijateljstva…

Odgovor na konkretne probleme u zajednici i pomoć drugima

Pomoć ljudima iz poplavljenih područja, podrška azilantima i beskućnicima, uređivanje zapuštenog parka u kvartu, pomoć u učenju djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi…

Pokretanje pozitivnih društvenih promjena i društveni razvoj u cjelini

Doprinos općoj demokratizaciji kroz prakticiranje slobodnog udruživanja građana i jačanje civilnog društva, razvoj kulture i umjetnosti kroz inovacije i očuvanje kulturne baštine te promociju drugih kultura, izgradnja mira i kulture nenasilja…

Prilagođeno prema Begović, H. (2006): O volontiranju i volonterima/kama. Volonterski centar Zagreb, Zagreb.

Scroll to Top