Volonterski centar Istra

Oblici volontiranja

Što je volontiranje?

Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili zajednice, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno (Zakon o volonterstvu, NN  58/07, 22/13, 84/21).

Oblici volontiranja:

Kratkotrajno volontiranje

Kratkotrajno volontiranjeje ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju (ZoV,  NN  58/07, 22/13, 84/21).

Dugotrajno volontiranje

Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, najmanje dva puta mjesečno u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida (ZoV, NN  58/07, 22/13, 84/21).

Volontiranje u kriznim situacijama

Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama (ZoV,  NN  58/07, 22/13, 84/21).

Volontiranje poslovnog subjekta

Volontiranje poslovnog subjekta je volontiranje koje poslovni subjekt, koji posluje s ciljem stjecanja dobiti, provodi za dobrobit zajednice, obvezno u suradnji s organizatorima volontiranja i a koje njegovi zaposlenici obavljaju dobrovoljno i koje ne predstavlja njihovu radnu obvezu (ZoV,  NN  58/07, 22/13, 84/21).

Inkluzivno volontiranje

Inkluzivno volontiranje je oblik volontiranja u kojem se pripadnici socijalni isključenih skupjna, često uključeni kao koricnisi pojeidnih volonterksih aktivnosti, sada uključuju u ulozi volontera.

Odgoj za volontiranje

Odgoj za volontiranje predstavlja niz odgojno-obrazovnih volonterskih aktivnosti kao aktivnosti usmjerenih zajedničkom dobru i odgoju za volontiranje samo u svrhu odgoja i obrazovanja na način koji pridonosi njegovu razvoju i socijalizaciji i ako je organizator volontiranja odgojno-obrazovna ustanova, ustanova socijalne skrbi ili druga pravna osoba koja organizira volontiranje u odgojne i obrazovne svrhe (ZoV,  NN  58/07, 22/13, 84/21).

Obiteljsko volontiranje

Obiteljsko volontiranje opisuje situaciju kada članovi obitelji volontiraju zajedno. Postoje sve vrste permutacija u smislu onoga što je moguće; na primjer, obiteljsko volontiranje može obuhvaćati roditelj i dijete ili bake i djedovi, roditelji i dijete ili odrasli partneri ili braća i sestre (Northern Ireland – Volunteer Now).

Online volontiranje

Online volontiranje odvija se u virtualnom svijetu, posredstvom modernih tehnologija poput društvenih mreža i online aplikacija.

Međunarodno volontiranje

Međunarodno volontiranje označava volontiranje izvan granica vlastite države, na način da hrvatski državljani volontiraju u inozemstvu ili da hrvatske neprofitne organizacije ugošćuju inozemne volontere, a potiče se provedbom različitih programa.

Program Europske snage solidarnosti

Program Europske snage solidarnosti (ESS) pmogućuje individualno i timsko volontiranje, u razdoblju od najmanje 2 tjedna. Više informacija moguće je pronaći na poveznici: https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr/sadrzaj/o-programu/volontiranje/

Service Civil International

Service Civil International (SCI) organizira kratkotrajne volonterske projekte, koji se često nazivaju “volonterskim kampovima” . Više informacija se može saznati na stranicama Volonterskog centra Zagreb, koji djeluje kao partnersta organizacija: https://www.vcz.hr/).

Scroll to Top