Volonterski centar Istra

Lokalni volonterski centar

Program volonterskog centra je program kroz koji organizacije civilnoga društva posreduju između volontera, organizatora volontiranja i zajednice, pružajući potporu u organiziranju, koordiniranju i provedbi volonterskih aktivnosti, pružaju relevantne informacije iz područja volonterstva i promiču vrijednosti volontiranja, provode izobrazbu iz područja upravljanja volonterskim programom, promoviraju primjere dobre prakse te poduzimaju druge aktivnosti s ciljem jačanja volonterstva u zajednici u kojoj djeluju (Zakon o volonterstvu,  NN 58/07, 22/13 I 84/21).

S obzirom na područje djelovanja, u Republici djeluju djeluju regionalni i lokalni volonterski centri koji međusobno surađuju u području promocije i razvoja volonterske infrastrukture.

Volonterski centar Istra od svog osnutka djeluje kao lokalni volonterski centar te je, nakon uspješno okončanog procesa dokazivanja usklađenosti rada lokalnog volonterskog centra sa standardima kvalitete za volonterske centre u Hrvatskoj, u 2021. godini stekao Oznaku kvalitete za volonterske centre za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u organizaciji Hrvatskog centra za razvoj volonterstva).,Volonterski centar Istra kontinuirano provodi aktivnosti s ciljem ravnomjernog osnaživanja lokalnih zajednica na području Istarske županije, te sukladno navedenom razvija i provodi projekte u partnerstvu i suradnji sa lokalnim organizacijama.

Više informacija o ulozi volonterskih centara u zajednici, kao i o Standardima kvalitete volonterskih centara, možete saznati na mrežnim stranicama Hrvatskog centra za razvoj volonterstva: https://www.hcrv.hr/centri-heading/volonterski-centri

Scroll to Top