Volonterski centar Istra

Misija, vizija i vrijednosti

MISIJA

Volonterski Centar Istra je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija koja promicanjem volonterstva i njegovih vrijednosti, edukacijom te omogućavanjem volonterskog rada svim ljudima doprinosi razvoju volonterstva i civilnog društva.

VIZIJA

Volonterski centar Istra usmjeren je prema viziji društva u kojem su građani motivirani činiti pozitivne promjene u svojim zajednicama te time doprinijeti poboljšanju kvalitete života cjelokupne zajednice.

partnership

VRIJEDNOSTI

Volonterski centar Istra kroz svoj rad njeguje i promovira vrijednosti socijalne osjetljivosti, ravnopravnosti, solidarnosti, suosjećajnosti, odgovornosti, otvorenosti, pristupačnosti i profesionalnosti i uz puno poštivanje političke, svjetonazorske, rasne, nacionalne, spolne, rodne, vjerske ili kulturne opredijeljenosti svih dionika u svom radu.

Scroll to Top