Volonterski centar Istra

Za organizacije

Volontiranje organizira organizator volontiranja: udruga, zaklada, ustanova i druga neprofitna pravna osoba odnosno državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave). Ustanove kojima je osnivač fizička osoba mogu biti organizatori volontiranja samo u dijelu neprofitnih aktivnosti.

Volonteri se uključuju samo u one aktivnosti usmjerene ka zajedničkoj dobrobiti.

Organizator volontiranja izrađuje program volontiranja kojim utvrđuje potrebu za uključivanjem volontera, vrstu aktivnosti, odnosno usluga, način i postupke pružanja tih usluga te druge elemente od važnosti za provedbu programa volontiranja.

Za provedbu programa volontiranja organizator volontiranja je u okviru svoje organizacije dužan odrediti koordinatora volontera koji je zadužen za učinkovito upravljanje programom volontiranja pri čemu: nadgleda uključivanje volontera u organizaciju, osigurava kvalitetu procesa upravljanja volonterima, usmjerava interakciju između volontera i svih unutarnjih i vanjskih dionika organizacije te je odgovoran za dokumentiranje i osiguranje priznanja volonterskog doprinosa u postizanju ciljeva organizatora volontiranja.

Izvor: Zakon o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21)

Model za kvalitetno vođenje volonterskog programa, odnosno ciklus menadžmenta volontera, sastoji se od sljedećih faza:

Priprema temelja za razvoj volonterskog programa

Planiranje volonterskog programa

Izrada opisa poslova za volontere

Pronalaženje volontera

Odabir volontera

Uključivanje i edukacija

Supervizija i evaluacija volontera

Evaluacija volonterskog programa

Vrednovanje i nagrađivanje volontera

Izvor: Volonterski centar Zagreb (2015). Menadžment volontera: Priručnik za vođenje volontera i volonterskih programa.

Volonteka je nacionalna e-platforma za volontiranje odnosno za povezivanje građana koji traže volonterske prilike s neprofitnim organizacijama kojima su potrebni volonteri za konkretne aktivnosti (otvorena volonterska mjesta). Volonterski centar Istra administrator je Volonteke za područje Istarske županije.

Usluge koje Volonterski centar Istra pruža organizatorima volontiranja:

Individualna savjetodavna i mentorska podrška vezano uz faze upravljanja volonterkim programom (telefonska, e-mail, u kontaktu “uživo”)

Modularna edukacija o upravljanju volonterskim programima i specifične jednokratne edukativne aktivnosti o temema od interesa, sukladno potrebama organizacije

Podrška u uspostavi i provedbi školskih volonterskih programa/klubova i aktivnosti odgoja za volontiranje

Aktivnosti povezivanja ključnih dionika u zajednici s ciljem provedbe volonterskih aktivnosti i promocije vrijednosti volonterstva kroz provedbu manifestacija i obilježavanja značajnih datuma

Administriranje nacionalne e-platforme za volontiranje za područje Istarske županije i promocija volonterskih programa i otvorenih volonterskih mjesta

Distribucija volonterskih knjižica

Pružanje podrške jedinicama lokalne i područne samouprave u područjima važnim za razvoj infrastrukture volonterstva

Scroll to Top